Vad är mod? *

Finns det olika sorts mod? Och om så; vad kan det vara? *

Är du modig ibland? Om så, hur får det dig att må? *

Finns det några motsatser till mod? *

När, och om så, känner du att du behöver vara modig? *

Är det viktigt att kunna vara modig? Och om så, varför? * *

Är du man eller kvinna? *

Hur gammal är du? *

Vilken nationalitet är du? *

Har du några andra tankar och funderingar om mod - som du vill dela med dig av?